Naknada za rad odvjetnika:

Naknada za rad odvjetnika određena je Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Odvjetnička Tarifa primjenjuje se samo na zastupanja pred nadležnim sudovima. Naplaćivanje ispod svote koju predviđa odvjetnička Tarifa - Rechtsanwaltsvergütungsgesetz je zabranjena.

Nagrada za rad odvjetnika može ovisiti i o dogovoru odvjetnika i klijenta koji se mora temeljiti na načelima i elementima Tarife.