Usluga:

Bavim se Međunarodnim privatnim pravom, Građanskim pravom – pravom vlasništva, ugovornim odnosima, naknadama štete, najamnim odnosima, Kaznenim pravom, Sportskim pravom i Prometnim pravom.

Naravno da Vas zastupam i u ostalim predmetima ukoliko se za to ukaže potreba.
Zbog bliske suradnje s poznatim javnobilježničkim uredima pratim Vas i kroz takve poslove.

Za pravne slučajeve za koje bi bili nadležni organi vlasti u Republici Hrvatskoj ili koji bi upućivali na primjenu mjerodavnog prava Republike Hrvatske u stalnoj sam vezi s odvjetničkim uredom sa sjedištem u Zagrebu. Ako želite točnije informacije u svezi s mojim zastupanjem, kontaktirajte me!